Cisco > Switches > Nexus 3000 Switch > Nexus 3000 Switches

 (17 products)
N3K-C3048TP-1GE= Cisco BPN Cisco N3K-C3048TP-1GE Nexus 3048 Gigabit Switch 48-GE 4-10GE SFP+ No PS/Fan, 1RU $6,400.00 $6,400.00
N3K-C3048TP-1GE= Cisco NFO Cisco N3K-C3048TP-1GE Nexus 3048 Gigabit Switch 48-GE 4-10GE SFP+ No PS/Fan, 1RU $6,400.00 $1,939.00 -70% 0
N3K-C3048TP-1GE= Cisco NFS Cisco N3K-C3048TP-1GE Nexus 3048 Gigabit Switch 48-GE 4-10GE SFP+ No PS/Fan, 1RU $6,400.00 $2,927.00 -54% 0
N3K-C3048TP-1GE= Cisco NSO Cisco N3K-C3048TP-1GE Nexus 3048 Gigabit Switch 48-GE 4-10GE SFP+ No PS/Fan, 1RU $6,400.00 $5,222.00 -18% 0
N3K-C3048TP-1GE= Cisco NSS Cisco N3K-C3048TP-1GE Nexus 3048 Gigabit Switch 48-GE 4-10GE SFP+ No PS/Fan, 1RU $6,400.00 $5,512.00 -14% 0
N3K-C3048TP-1GE= Cisco UPP Cisco N3K-C3048TP-1GE Nexus 3048 Gigabit Switch 48-GE 4-10GE SFP+ No PS/Fan, 1RU $6,400.00 $329.00 -95% 17 buyit
N3K-C3064PQ Cisco BPN Nexus 3064PQ 1RU fixed chassis, no p/s, no fan-tray $48,000.00 $48,000.00
N3K-C3064PQ-10GE= Cisco BPN Cisco N3K-C3064PQ-10GE Nexus 3064-E 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $48,000.00 $48,000.00
N3K-C3064PQ-10GE= Cisco NFS Cisco N3K-C3064PQ-10GE Nexus 3064-E 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $48,000.00 $3,975.00 -92% 0
N3K-C3064PQ-10GE= Cisco NSO Cisco N3K-C3064PQ-10GE Nexus 3064-E 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $48,000.00 $3,996.00 -92% 2 buyit
N3K-C3064PQ-10GE= Cisco NSS Cisco N3K-C3064PQ-10GE Nexus 3064-E 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $48,000.00 $4,589.00 -90% 1 buyit
N3K-C3064PQ-10GE= Cisco UPP Cisco N3K-C3064PQ-10GE Nexus 3064-E 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $48,000.00 $1,479.00 -97% 11 buyit
N3K-C3064PQ-10GX Cisco BPN Cisco N3K-C3064PQ-10GX Nexus 3064-X 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $20,000.00 $20,000.00
N3K-C3064PQ-10GX Cisco NFS Cisco N3K-C3064PQ-10GX Nexus 3064-X 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $20,000.00 $5,589.00 -72% 0
N3K-C3064PQ-10GX Cisco NSO Cisco N3K-C3064PQ-10GX Nexus 3064-X 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $20,000.00 $4,672.00 -77% 2 buyit
N3K-C3064PQ-10GX Cisco NSS Cisco N3K-C3064PQ-10GX Nexus 3064-X 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $20,000.00 $8,169.00 -59% 0
N3K-C3064PQ-10GX Cisco UPP Cisco N3K-C3064PQ-10GX Nexus 3064-X 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $20,000.00 $1,790.00 -91% 9 buyit