Cisco > Switches > Nexus 3000 Switch > Nexus 3000 Switches

 (25 products)
N3K-C3048TP-1GE= Cisco BPN Cisco N3K-C3048TP-1GE Nexus 3048 Gigabit Switch 48-GE 4-10GE SFP+ No PS/Fan, 1RU $6,400.00 $6,400.00
N3K-C3048TP-1GE= Cisco NFO Cisco N3K-C3048TP-1GE Nexus 3048 Gigabit Switch 48-GE 4-10GE SFP+ No PS/Fan, 1RU $6,400.00 $1,939.00 -70% 0
N3K-C3048TP-1GE= Cisco NFS Cisco N3K-C3048TP-1GE Nexus 3048 Gigabit Switch 48-GE 4-10GE SFP+ No PS/Fan, 1RU $6,400.00 $2,927.00 -54% 0
N3K-C3048TP-1GE= Cisco NSO Cisco N3K-C3048TP-1GE Nexus 3048 Gigabit Switch 48-GE 4-10GE SFP+ No PS/Fan, 1RU $6,400.00 $3,574.00 -44% 0
N3K-C3048TP-1GE= Cisco NSS Cisco N3K-C3048TP-1GE Nexus 3048 Gigabit Switch 48-GE 4-10GE SFP+ No PS/Fan, 1RU $6,400.00 $3,632.00 -43% 0
N3K-C3048TP-1GE= Cisco UPP Cisco N3K-C3048TP-1GE Nexus 3048 Gigabit Switch 48-GE 4-10GE SFP+ No PS/Fan, 1RU $6,400.00 $277.00 -96% 13 buyit
N3K-C3064PQ Cisco BPN Nexus 3064PQ 1RU fixed chassis, no p/s, no fan-tray $48,000.00 $48,000.00
N3K-C3064PQ-10GE= Cisco BPN Cisco N3K-C3064PQ-10GE Nexus 3064-E 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $48,000.00 $48,000.00
N3K-C3064PQ-10GE= Cisco NFS Cisco N3K-C3064PQ-10GE Nexus 3064-E 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $48,000.00 $3,975.00 -92% 0
N3K-C3064PQ-10GE= Cisco NSO Cisco N3K-C3064PQ-10GE Nexus 3064-E 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $48,000.00 $4,212.00 -91% 1 buyit
N3K-C3064PQ-10GE= Cisco NSS Cisco N3K-C3064PQ-10GE Nexus 3064-E 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $48,000.00 $4,375.00 -91% 1 buyit
N3K-C3064PQ-10GE= Cisco UPP Cisco N3K-C3064PQ-10GE Nexus 3064-E 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $48,000.00 $1,056.00 -98% 14 buyit
N3K-C3064PQ-10GX Cisco BPN Cisco N3K-C3064PQ-10GX Nexus 3064-X 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $20,000.00 $20,000.00
N3K-C3064PQ-10GX Cisco NFS Cisco N3K-C3064PQ-10GX Nexus 3064-X 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $20,000.00 $5,589.00 -72% 0
N3K-C3064PQ-10GX Cisco NSO Cisco N3K-C3064PQ-10GX Nexus 3064-X 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $20,000.00 $7,428.00 -63% 1 buyit
N3K-C3064PQ-10GX Cisco NSS Cisco N3K-C3064PQ-10GX Nexus 3064-X 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $20,000.00 $7,784.00 -61% 0
N3K-C3064PQ-10GX Cisco UPP Cisco N3K-C3064PQ-10GX Nexus 3064-X 10GE Ethernet Switch 48-SFP+, 4-QSFP+, No PS $20,000.00 $813.00 -96% 12 buyit
N3K-C3064TQ-10GT= Cisco BPN Cisco N3K-C3064TQ-10GT Nexus 3064-T Ethernet Switch 48 10GBase-T, 4-QSFP+, No PS $23,400.00 $23,400.00
N3K-C3064TQ-10GT= Cisco NSO Cisco N3K-C3064TQ-10GT Nexus 3064-T Ethernet Switch 48 10GBase-T, 4-QSFP+, No PS $23,400.00 $12,532.00 -46% 1 buyit
N3K-C3064TQ-10GT= Cisco NSS Cisco N3K-C3064TQ-10GT Nexus 3064-T Ethernet Switch 48 10GBase-T, 4-QSFP+, No PS $23,400.00 $12,849.00 -45% 0
N3K-C3064TQ-10GT= Cisco UPP Cisco N3K-C3064TQ-10GT Nexus 3064-T Ethernet Switch 48 10GBase-T, 4-QSFP+, No PS $23,400.00 $3,106.00 -87% 4 buyit
N3K-C3172PQ-10GE= Cisco BPN Cisco N3K-C3172PQ-10GE Nexus 3172PQ 10-Gbps Switch 48-SFP+ 6-QSFP+ No PS/Fan 1RU $18,300.00 $18,300.00
N3K-C3172PQ-10GE= Cisco NSO Cisco N3K-C3172PQ-10GE Nexus 3172PQ 10-Gbps Switch 48-SFP+ 6-QSFP+ No PS/Fan 1RU $18,300.00 $8,776.00 -52% 0
N3K-C3172PQ-10GE= Cisco NSS Cisco N3K-C3172PQ-10GE Nexus 3172PQ 10-Gbps Switch 48-SFP+ 6-QSFP+ No PS/Fan 1RU $18,300.00 $8,915.00 -51% 0
N3K-C3172PQ-10GE= Cisco UPP Cisco N3K-C3172PQ-10GE Nexus 3172PQ 10-Gbps Switch 48-SFP+ 6-QSFP+ No PS/Fan 1RU $18,300.00 $3,783.00 -79% 1 buyit